Zmiana taryfy iPOS

Wybierając urządzenie iPOS płacisz tylko wtedy kiedy korzystasz! W każdej chwili możesz dokonać zmiany taryfy iPOS. Szczegółowy opis taryf znajdziesz tutaj.

Aby zmienić taryfę:

  1. Przejdź do Konfiguracja/Firma.
  2. W sekcji taryfa iPOS web wybierz nową taryfę.
  3. Aby zapisać kliknij w przycisk zatwierdź.

Pamiętaj!

  • Zmiana taryfy na niższą zostanie zrealizowana od nowego okresu rozliczeniowego, zaś zmiana na wariant wyższy, natychmiast.