Podłączenie do sieci ethernet

Wszystkie kasoterminale iPOS mają możliwość podłączenia do sieci ethernet. Dzięki temu rozwiązaniu, nawet w przypadku słabego zasięgu sieci GSM, istnieje możliwość zapewnienia stabilnego dostępu do sieci.

Ustawienia DHCP

Jeśli w sieci lokalnej jest uruchomiona usługa automatycznej konfiguracji sieciowej (DHCP - dynamiczne przydzielanie adresów IP), kasoterminal otrzyma automatycznie adres IP oraz inne ustawienia sieciowe. Przy braku lokalnej usługi DHCP należy na kasoterminalu skonfigurować ustawienia adresu IP kasoterminala:

 1. Zaloguj się i sprawdź że jesteś na ekranie rejestracji.
 2. Przejdź do menu użytkownika, stukając w trzy poziome linie w lewym dolnym rogu.
 3. Naciśnij 8. Konfiguracja.
 4. Naciśnij 3. Komunikacja.
 5. Naciśnij 3. Ustawienia ETH.
 6. Wpisz ustawienia sieciowe.
 7. Zatwierdź naciskając w zielony przycisk.

Konfiguracja zabezpieczeń (firewall)

 

Ruch wychodzący do sieci internet


W celu zapewnienia poprawnego działania kasoterminala konieczne jest wyłączenie ograniczeń w komunikacji wychodzącej z kasoterminala do sieci Internet. W szczególności zabezpieczenia sieci nie powinny ograniczać (blokować) ruchu wychodzącego z adresu kasoterminala do konkretnych adresów oraz portów umożliwiając kasoterminalowi swobodny dostęp do sieci Internet.
 

Ruch przychodzący z sieci internet


Kasoterminal nie wymaga dopuszczenia ruchu przychodzącego inicjowanego z publicznej sieci Internet. Tym samym nie ma potrzeby wykonywania jakichkolwiek rekonfiguracji w zabezpieczeniach sieci lokalnej w tym zakresie. 
 

Podłączenie do sieci Ethernet

Aby podłączyć kasoterminal do sieci ethernet:

 1. Podłącz przewód ethernetowy RJ-45 pod port w routerze oznaczony symbolem LAN.
 2. Drugi koniec przewodu podłącz do kasoterminala w odpowiedni port oznaczony na dolnej grafice:Untitled.png
 3. W momencie gdy kasoterminal połączy się z Twoją siecią ethernet, na pasku statusu wyświetlacza drukarki pojawi się ikona sygnalizująca połączenie - mceclip2.png.

  mceclip1.png
   
 4. Wykonaj test komunikacji dla iPOS smart lub iPOS smart +.
 

Pamiętaj!

 • Układając przewód pamiętaj, że nie można go załamywać – grozi to brakiem łączności.