Wymiana rolki papieru

W momencie kiedy skończy się papier podczas wydruku, drukarka zasygnalizuje brak papieru przerywanym sygnałem dźwiękowym i nastąpi blokada dokonywania sprzedaży aż do momentu włożenia nowej rolki. Na niebieskim wyświetlaczu skierowanym do klienta pojawi się komunikat informujący o braku papieru.

Aby wymienić papier:

cam41d.png

 1. Zdejmij terminal z podstawy.
 2. Otwórz pokrywę elementu drukującego naciskając dźwignie znajdującą się po prawej stronie urządzenia.
 3. Usuń pozostałości po poprzedniej rolce.
 4. Włóż nową rolkę papieru w taki sposób, żeby papier wysuwał się od spodu rolki.
 5. Wysuń końcówkę papieru "na zewnątrz".
 6. Zamknij pokrywę, aż usłyszysz zatrzaśnięcie.
 7. Jeżeli na wyświetlaczu wyświetlany jest komunikat o braku papieru, należy go skasować prawym przyciskiem (P).

Po wymianie rolki na nową, zalecamy wykonanie testu drukarki. Więcej znajdziesz tutaj.

cam41d.png

Dane papieru:

 • Rodzaj papieru: Termiczny
 • Średnica rolki: 45 mm
 • Szerokość rolki: 57 mm
 • długość papieru: maks 30 m
 • grubość papieru: 48g/m2

Filmik instruktażowy

Pamiętaj!

 • Producent nie zaleca wymiany papieru w trakcie realizacji transakcji. W przypadku pojawienia się na wydruku kolorowego paska należy dokończyć transakcję i wymienić papier w drukarce (po wydrukowaniu kompletnego paragonu).

 • Jeżeli papier skończył się w trakcie wydruku, dokończenie wydruku nastąpi po naciśnięciu przycisku NIE pod wyświetlaczem drukarki.