Ustawienia darmowych wydań

Aby móc rejestrować darmowe wydania, musisz uruchomić taką możliwość w iPOS web.

Uruchomienie darmowych wydań

  1. Przejdź do Konfiguracja/Ustawienia.
  2. Włącz darmowe wydania.
  3. Po włączeniu, zmiany zostaną zapisane automatycznie. 

Proces rejestrowania darmowych wydań na terminalu został opisany tutaj.

Proces rejestrowania darmowych wydań na tablecie został opisany tutaj.

Pamiętaj!

  • Po wprowadzeniu zmian w iPOS web, wykonaj na synchronizację konfiguracji na kasoterminalu.
  • Obsługa darmowych wydań jest dostępna w taryfie PREMIUM oraz PRO.