Konfiguracja drukarki bonowej

Posiadając kasoterminal iPOS możesz usprawnić przepływ informacji w swojej restauracji. Dzięki możliwości drukowania dodatkowych dokumentów kuchennych, sprawnie przekażesz zlecenie do swojego kucharza. Na dokumencie kuchennym są drukowane pozycje, które zostały zamówione przez klienta. Obsługę wydruków można skonfigurować w taki sposób, aby były drukowane wybrane pozycje zamówienia, również na wielu drukarkach jednocześnie (np. osobno pozycje na kuchnię, osobno zamówienia na bar i osobno desery).

Podłączenie zewnętrznej drukarki bonowej

Aby zapewnić poprawne działanie drukarki bonowej, musisz w pierwszej kolejności zapewnić, że kasoterminal iPOS i drukarka bonowa będą działały w tej samej sieci komputerowej. Rekomendujemy podłączenie kasoterminala za pomocą przewodu ethernetowego. Następnie w kolejnym kroku:

 1. Podłącz drukarkę bonową do zasilania.
 2. Podłącz przewód ethernet do właściwego portu na drukarce (zwykle oznaczonego symbolem: ).
 3. Drugą końcówkę podłącz do swojej sieci.
 4. Uruchom urządzenie włącznikiem, znajdującym się od tyłu urządzenia.

Jeśli posiadasz więcej drukarek w jednej lokalizacji, podłącz kolejne w sposób opisany powyżej, zapewniając każdej drukarce odrębny adres IP.

Pamiętaj!

 • Fabrycznie drukarka bonowa ma ustawioną adresację IP na poniższy parametr: 192.168.0.31, port 9100.
  Jeżeli Twoja sieć posiada inną adresację (najważniejsze są pierwsze trzy wartości 192.168.0), musisz ustawić właściwy adres IP w drukarce.

Konfiguracja fizycznej drukarki

Aby skonfigurować drukarkę bonową:

 1. Przejdź do Konfiguracja/Wydruki/Drukarki fizyczne.
 2. Wybierz lokalizację.
 3. W pozycji Szczegóły lokalizacji po prawej stronie wprowadź nazwę drukarki.
 4. W pozycji typ drukarki wybierz właściwą pozycję z listy:
  • Drukarka kuchenna (papier 57 mm) 
  • Drukarka kuchenna (papier 80 mm)
 5. Wprowadź adres IP drukarki, a następnie wybierz przycisk Dodaj.

Jeśli posiadasz więcej drukarek w danej lokalizacji, dodaj kolejne drukarki zgodnie z opisem powyżej.

Konfiguracja wydruków kuchennych

 1. Przejdź do Konfiguracja/Wydruki/Wydruki kuchenne.
 2. Wybierz przycisk Zarządzaj miejscami wydruku.
 3. W pozycji Szczegóły wprowadź nazwę miejsca wydruku (np. kuchnia).
 4. W pozycji Zakres towarów wybierz właściwą pozycję z listy:
  • wszystkie - na dokumentach kuchennych będą drukowane wszystkie pozycje, które pojawiły się na paragonie.
  • zgodnie z konfiguracją bazy asortymentowej - na dokumentach kuchennych będą drukowane tylko te pozycje, które zostały skonfigurowane jako pozycje do umieszczania na konkretnej drukarce kuchennej. Więcej znajdziesz tutaj.
  • tylko towary - na dokumentach kuchennych będą drukowane tylko te pozycje, które zostały określone jako towar w iPOS web. Więcej znajdziesz tutaj.
  • tylko usługi - na dokumentach kuchennych będą drukowane tylko te pozycje, które zostały określone jako usługa w iPOS web. Więcej znajdziesz tutaj.
 5. W pozycji Parametry globalne wybierz właściwy tryb wydruku:
  • ręczny - za każdym razem na wyświetlaczu będzie pojawiał się komunikat z pytaniem czy wydrukować dokument kuchenny.
  • automatyczny - dokument kuchenny będzie drukował się zawsze po wydrukowaniu paragonu.
 6. Naciśnij przycisk Dodaj.

Jeśli posiadasz więcej miejsc wydruku (np. kuchnia, bar, desery), dodaj i skonfiguruj kolejne miejsca zgodnie z opisem powyżej.

Przypisanie fizycznych drukarek do lokalizacji i miejsc wydruku

 1. Wybierz Zarządzaj przypisaniem drukarek do lokalizacji.
 2. W danej lokalizacji naciśnij w szarą kropkę pod nazwą miejsca wydruku.
 3. W Szczegółach aktywuj miejsce wydruku (suwak zrobi się niebieski).
 4. W pozycji Aktywna drukarka wybierz z listy fizyczną drukarkę kuchenną*.
 5. Naciśnij zapisz.

* Wydruki kuchenne są możliwe również na drukarce wbudowanej w kasoterminal iPOS. Jeśli chcesz w ten sposób skonfigurować wydruki, w kroku 4 powyżej, z listy dostępnych drukarek wybierz Kasoterminal iPOS.

Obsługa wydruku kuchennego została opisana tutaj.

Wymiana rolki papieru

Więcej na ten temat znajdziesz tutaj.

 

Pamiętaj!

 • Dla drukarki zewnętrznej, konieczne jest podłączenie urządzenia razem z kasoterminalem iPOS do sieci znajdującej się w lokalu.
 • Wydruki kuchenne możliwe są do uruchomienia jedynie na kasoterminalach iPOS przy jednocześnie wybranej taryfie Premium, bądź wyższej.