Ręczne rozliczenie aplikacji płatniczej PeP

Aplikacja płatnicza rozliczana jest automatycznie zawsze po wykonaniu raportu dobowego. W wyjątkowych sytuacjach gdy występuje problem z zasięgiem, aplikacja płatnicza nie wykona automatycznego rozliczenia. W takich sytuacjach podczas próby przyjęcia transakcji pojawia się komunikat "zamknij dzień". Wówczas należy wykonać ręczne rozliczenie.

Ręczne rozliczenie aplikacji płatniczej

 1. Zaloguj się i sprawdź że jesteś na ekranie rejestracji.
 2. Przejdź do menu naciskając 3 poziome linie w lewym dolnym rogu.
 3. Wybierz 8. Konfiguracja.
 4. Wybierz 6. Aplikacja płatnicza.
 5. Zatwierdź komunikat "zamknij dzień" naciskając zielony przycisk.
 6. Wybierz 1. Administracja (hasło: 2009).
 7. Wybierz 1. Zamknięcie dnia.
 8. Potwierdź wykonanie rozliczenia naciskając "tak" na wyświetlaczu.

Test działania płatności kartą  

 1. Zarejestruj dowolny produkt na kwotę min. 2,00 PLN.  
 2. W podsumowaniu sprzedaży wpisz płatność częściową na 1,00 PLN i wybierz metodę płatności kartą.
 3. Wykonaj płatność kartą.
 4. Jeśli płatność powiedzie się, na ekranie z podsumowaniem wycofaj przyjętą płatność.

W momencie gdy podczas testu działania płatności kartowych pojawi się komunikat "pobierz raport zamknięcia dnia", należy ponownie wykonać tą samą procedurę.

Pobranie raportu zamknięcia dnia

 1. Zaloguj się i sprawdź że jesteś na ekranie rejestracji.
 2. Przejdź do menu naciskając 3 poziome linie w lewym dolnym rogu.
 3. Wybierz 8. Konfiguracja.
 4. Wybierz 6. Aplikacja płatnicza.
 5. Zatwierdzamy komunikat "pobierz raport zamknięcia dnia" naciskając zielony przycisk.
 6. Wybierz 1. Administracja (hasło: 2009).
 7. Wybierz 1. Zamknięcie dnia.
 8. Zatwierdzamy komunikat "Czy wyzerować raport?" naciskając zielony przycisk.

Test działania płatności kartą  

 1. Zarejestruj dowolny produkt na kwotę min. 2,00 PLN.  
 2. W podsumowaniu sprzedaży wpisz płatność częściową na 1,00 PLN i wybierz metodę płatności kartą.
 3. Wykonaj płatność kartą.
 4. Jeśli płatność powiedzie się, na ekranie z podsumowaniem wycofaj przyjętą płatność.