Duplikat dokumentu

Jeśli zajdzie potrzeba wygenerowania duplikatu paragonu lub faktury fiskalnej, należy w pierwszej kolejności ustalić numer wydruku, którego ma dotyczyć duplikat.

Weryfikacja numeru wydruku z dokumentu

Aby zweryfikować numer wydruku dokumentu (numer faktury):

 1. Zaloguj się do platformy iPOS web.
 2. Przejdź do menu Sprzedaż/Transakcje.
 3. Wyszukaj właściwą transakcje w systemie korzystając w filtrów.
 4. Zweryfikuj numer wydruku.

Zrzut_ekranu_2018-11-13_o_10.38.56.png

 

 Wydruk duplikatu dokumentu

Gdy posiadasz już numer wydruku, dalszą część będziesz musiał wykonać na kasoterminalu.

Aby wydrukować duplikat dokumentu:

drukarka_-_spo_d2.png

 1. Gdy urządzenie jest wyłączone przytrzymaj przycisk "nie" do momentu aż uruchomi się drukarka fiskalna (niebieski ekran skierowany do klienta podświetli się).
 2. Następnie puść przycisk "nie" i przytrzymaj przycisk "tak", do momentu aż usłyszysz sygnał dzwiękowy.
 3. Jeżeli prawidłowo wykonałeś powyższe operacje, terminal powinien być wyłączony zaś wyświetlacz drukarki powinien wyświetlić menu serwisowe:dlamateusza.png 
  • Menu obsługujemy dwoma przyciskami: "tak" i "nie" znajdującymi się od spodu urządzenia. Przycisk "nie" służy do wyboru opcji, zaś przycisk "tak" zatwierdza wybór.
 4. Wybierz "Raporty" i zatwierdź wybór naciskając przycisk "tak".
 5. Wybierz "EJ" i zatwierdź wybór naciskając przycisk "tak".
 6. Wprowadź numer dokumentu, który chcesz wydrukować.
 7. Naciśnij przycisk "tak", aby potwierdzić wydruk dokumentu.

Przykład: Klient zgłosił się po paragon z zeszłego miesiąca podając tylko datę. Numer dokumentu możesz wyszukać poprzez dokonanie odczytu kopii elekteornicznej (instrukcja powyżej). Załóżmy że poszukujemy paragonu o numerze wydruku 000140. Numer dokumentu wprowadzamy w blokach po dwie cyfry.

 1. W momencie gdy jesteś w miejscu gdzie musisz wprowadzić numer dokumentu:
 2. Naciśnij raz przycisk "nie", ustawiając migający kursor na trzecim zerze.
 3. Naciśnij raz przycisk "tak", aby wprowadzić numer 01.
 4. Naciśnij raz przycisk "nie", ustawiając migający kursor na piątym zerze.
 5. Naciskając przycisk "tak", wprowadzić numer 40.
 6. Naciśnij raz przycisk "nie", aby przejść na "Wy".
 7. Naciśnij przycisk "tak", aby potwierdzić wydruk dokumentu.
 1. Po wydrukowaniu prawidłowego dokumentu uruchom cały kasoterminal, wykonując poniższą procedurę:
  1. Wybierz pozycję "Wy" i naciśnij przycisk "tak".
  2. Wybierz pozycję "Koniec" i naciśnij przycisk "tak".