iPOS duet

Obsługa urządzenia

Wstęp Kasoterminal iPOS duet został zaprojektowany z myślą o codziennym użyciu przez sprzedawcę w warunkach sklepowych. Jest urządzeniem ergonomicznym, intuicyjnym w użyciu, trwałym i niewielkich rozmiarów, choć jego możliwości są naprawdę duże. Zapoznaj się niezbędnymi informacjami o sposobie użytkowania tego urządzenia, aby korzystanie z niego było jeszcze łatwiejsze. Budowa urządzenia Kasoterminal jest urządzeniem łączącym w sobie wysokiej klasy terminal płatniczy (górna część) oraz drukar...

Antena zewnętrzna

Jeżeli w miejscu pracy kasoterminala występują problemy z zasięgiem GSM, możesz podłączyć antenę zewnętrzną celem wzmocnienia sygnału. Kasoterminal współpracuje z antenami o następujących parametrach: - częstotliwość pracy: 900 MHz lub 1800 MHz (2G; 2,5G) - końcówka z wtykiem SMA Podłączenie anteny Aby podłączyć antenę: - Wyjmij zaślepkę znajdującą się po prawej stronie drukarki fiskalnej. - Wkręć końcówkę anteny z wtykiem SMA. - Postaw antenę w miejscu zapewniają...

Błąd nr 27

Błąd ten może pojawić się w momencie drukowania paragonu/faktury i zawsze dotyczy nazwy danego asortymentu. Jego wystąpienie może być spowodowane jednym z dwóch czynników: - Niedozwolone znaki w nazwie produktu. - Schodek podatkowy. Rozwiązanie błedu AD. 1 Zgodnie z artykułem (https://pomoc.ipos.pl/hc/pl/articles/115000587545-Asortyment), w nazwie towaru powinny znajdować się tylko i wyłącznie określone znaki. Jeżeli któryś z Twoich produktów będzie posiadał niedozwolony znak...

Błąd Zegara RTC

Problem z zegarem może pojawić się w momencie uruchomienia kasoterminala po długim czasie nieużywania. Po włączeniu urządzenia na wyświetlaczu drukarki fiskalnej pojawi się komunikat "Błąd zegara RTC", lub "Kod błędu: 01" zaś na terminalu będzie widoczny komuniakt "Tryb Awaryjny". W takiej sytuacji należy ustawić poprawną datę na drukarce fiskalnej. W tym celu: - Wyłącz kasoterminal. - Przejdź do menu drukarki fiskalnej: - przytrzymaj przycisk "nie" do momentu aż uruchomi się drukark...

Duplikat dokumentu

Jeśli zajdzie potrzeba wygenerowania duplikatu paragonu lub faktury fiskalnej, należy w pierwszej kolejności ustalić numer wydruku, którego ma dotyczyć duplikat. Weryfikacja numeru wydruku z dokumentu Aby zweryfikować numer wydruku dokumentu (numer faktury): - Zaloguj się do platformy iPOS web. - Przejdź do menu Sprzedaż/Transakcje. - Wyszukaj właściwą transakcje w systemie korzystając w filtrów. - Zweryfikuj numer wydruku. Wydruk duplikatu dokumentu Gdy posiadasz już...

Edycja paragonu

Każdy produkt można zmodyfikować w zakresie ilości/wagi, ceny i rabatu na dowolnym etapie rejestracji: podczas rejestracji oraz po wprowadzeniu na paragon. Modyfikacja w trakcie rejestracji Aby zmodyfikować produkt postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami. Modyfikacje ostatnio wprowadzonego produktu Podczas rejestracji produktów często zachodzi potrzeba modyfikacji ostatnio wprowadzonej pozycji, np. zmiana ilości lub skasowanie omyłkowo zatwierdzonego produktu. W celu przyspieszenia ...

Inicjalizacja aplikacji płatniczej ITC - iPOS duet

Inicjalizacja aplikacji płatniczej - Wywołaj menu serwisowe (3 poziome linie w lewym górnym rogu, widoczne przed zalogowaniem); - Serwis (hasło:737847) (6.) - zatwierdź naciskając zielony przycisk; - Aplikacja płatnicza (4.); - Menu systemowe (1.) (przejście do aplikacji płatniczej); - iPOS (1.); - ETHERNET (1.); - Z systemu (AM) (3.); - Adres IP TMS: 127.0.0.1 - Potwierdź wyświetlony numer naciskając Enter; - Numer portu TMS: 12352 - Potwierdź wyświetlony numer nacis...

Inicjalizacja aplikacji płatniczej Polskie ePłatności iPOS duet - Procedura

W normalnych warunkach aplikacja płatnicza powinna uruchomić się automatycznie w ramach raportu dobowego (https://pomoc.ipos.pl/hc/pl/articles/360002339999-Raport-fiskalny-dobowy) IPAS. W przypadku próby przyjęcia transakcji kartą na urządzeniu gdzie AP nie jest zainicjalizowana, pojawi się komunikat "transakcja niedozwolona". Jeśli proces ten zawiedzie należy wykonać próbę ręcznej inicjalizacji, której przebieg jest następujący: - Zrestartować kasoterminal - Po ponownym uruchomieniu na...

Logowanie oraz wylogowywanie

Logowanie Kasoterminal iPOS smart umożliwia indywidualne logowanie dla każdego użytkownika dodanego w iPOS web. (https://pomoc.ipos.pl/hc/pl/articles/115000186669-Personel) Dzięki temu w bardzo łatwy sposób zweryfikujesz na platformie iPOS web najbardziej wydajnych pracowników. W zależności od ustawionego trybu logowania (https://pomoc.ipos.pl/hc/pl/articles/115000612665-Tryb-logowania-do-kasoterminala), proces na kasoterminalu różni się. Tryb logowania: brak logowania W przypadku ustawie...

Obsługa płatności

Po zarejestrowaniu produktów kolejnym krokiem jest obsługa płatności (rejestracja towarów na paragonie została opisana w tym artykule (https://pomoc.ipos.pl/hc/pl/articles/207382075-Rejestracja-produkt%C3%B3w)). Tak wygląda przykładowy ekran obsługi płatności: Na tym etapie możesz: - nadać rabat do całego paragonu, - zdecydować, czy wydrukować fakturę fiskalną zamiast paragonu, - przyjąć zapłatę różnymi metodami płatności (dostępne metody płatności możesz skonfigurować w iPOS web (ht...

Obsługa sprzedaży z otwartą ceną

Posiadając kasoterminal iPOS, w każdym momencie możesz zarejestrować sprzedaż produktu z dowolną ceną, bez konieczności wprowadzania każdorazowo zmian w iPOS web. Jest to idealne rozwiązanie dla sprzedaży usług, gdzie końcowa cena jest uzależniona np. od czasu wykonania usługi. Sprzedaż z otwartą ceną Wariant 1 - Zaloguj się i sprawdź że jesteś na ekranie rejestracji. - Zarejestruj produkt (https://pomoc.ipos.pl/hc/pl/articles/207382075-Rejestracja-produkt%C3%B3w). - Wprowadź ...

Obsługa wielu paragonów

Kasoterminal oferuje możliwość obsługi wielu paragonów jednocześnie. Taka funkcjonalność jest przydatna w wielu sytuacjach: - zaparkowanie otwartego paragonu i obsługa kolejnego klienta, - obsługa wielu klientów jednocześnie, np. przy poszczególnych stolikach, - dzielenie paragonu w sytuacji, gdy klienci zamierzają zapłacić osobno za wybrane pozycje Uruchomienie i skonfigurowanie obsługi wielu paragonów w iPOS web zostało opisane tutaj (https://pomoc.ipos.pl/hc/pl/articles/360000050...

Obsługa zmian kasjerów

Ten artykuł jest przeznaczony dla użytkowników, którzy uruchomili zarządzanie obsługą gotówki i zmianami kasjerów opisaną tutaj (https://pomoc.ipos.pl/hc/pl/articles/115000375169). Zmiana kasjerów jest procesem, który zaczyna się od zalogowania kasjera i wprowadzenia stanu początkowego gotówki i trwa do momentu wybrania opcji zakończenia zmiany – po nim następuje automatyczne wylogowanie i proces może zacząć się ponownie. W trakcie trwania zmiany kasjerów jest możliwe wykonanie raportu stanu ka...

Obsługa zwrotów

Obsługa zwrotów na kasoterminalu jest łatwa i zgodna z wymogami rachunkowości. Obsługa zwrotów Aby dokonać zwrotu: - Pobierz paragon zawierający zwracany produkt od klienta i zachowaj go – będzie potrzebny w dokumentacji księgowej. - Wpisz numer albo odczytaj czytnikiem kod kreskowy paragonu ( w trybie wyszukiwania za pomocą kodu) – kasoterminal odnajdzie transakcję nawet jeśli sprzedaż została zarejestrowana na innym kasoterminalu w Twojej sieci (numer transkacji jest też widoczny w...

Odczyt kopii elektronicznej

Każdy kasoterminal posiada kopię elektroniczną, która zapisuje wszystkie wydrukowane dokumenty (z wyłączeniem pełnych raportów okresowych). Powyższe dane możesz odczytać za pomocą swojego komputera z portem USB. Aby dokonać odczytu kopii elektronicznej: - Wyłącz kasoterminal. - Wyjmij z drukarki fiskalnej kopię elektroniczną, która znajduje się w dolnej części urządzenia (kopia jest zabezpieczona przed przypadkowym wyjęciem pokrywą przykręcaną dwoma wkrętami), jak pokazano na zdjęciu (ht...

Opłaty recyklingowe za torby na zakupy

Zgodnie z komunikatem opublikowanym przez Ministerstwo Finansów (http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/6Wwm/content/opodatkowanie-vat-sprzedazy-toreb-na-zakupy-z-tworzyw-sztucznych?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_dNH3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_9Jwz__column-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_6Wwm_), od 1 stycznia 2018 r. wchodzą w ży...

Raport fiskalny dobowy

Zgodnie rozporządzeniem z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących, na zakończenie każdego dnia sprzedażowego należy wykonać raport dobowy. Dokument ten zawiera informacje na temat wszystkich wystawionych paragonów/faktur od ostatniego raportu dobowego. Raport dobowy Aby wydrukować raport dobowy: Wariant 1 - Zaloguj się na urządzeniu. - Kliknij w przycisk menu, znajdujący się w lewym dolnym rogu (trzy poziome linie). - Wybierz pozycję 3. Raport dobowy (zamknięcie dnia). ...

Raport fiskalny miesięczny

Zgodnie z rozporządzeniem z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących, z początkiem kolejnego miesiąca sprzedażowego należy wykonać raport miesięczny. Dokument ten zawiera informacje na temat wszystkich wystawionych raportów dobowych w wybranym miesiącu. Aby wydrukować raport miesięczny: - Zaloguj się na urządzeniu i sprawdź że jesteś na ekranie rejestracji. - Kliknij w przycisk menu, znajdujący się w lewym dolnym rogu (trzy poziome linie). - Wybierz pozycję 4. Raporty. - Wybierz...

Raport okresowy

Posiadając kasoterminale iPOS w każdym momencie możesz wydrukować raport okresowy za interesujący Cię okres. Wydruk ten zwiera wszystkie wydrukowane raporty dobowe w wybranych okresie. Jest to świetny sposób jeżeli zagubisz niektóre raport dobowe. Raport okresowy Aby wydrukować raport okresowy: - Zaloguj się i sprawdź, że jesteś na ekranie rejestracji. - Przejdź do menu użytkownika wybierając 3 poziome linie w lewym dolnym rogu. - Wybierz pozycję 4. "Raporty". - Wybierz pozycję "...

Ręczne rozliczenie aplikacji płatniczej IT Card

Aplikacja płatnicza rozliczana jest automatycznie zawsze po wykonaniu raportu dobowego. Potwierdzeniem jest wydruk niefiskalnego paragonu zawierającego listę transakcji kartami. W wyjątkowych sytuacjach gdy występuje problem z zasięgiem, aplikacja płatnicza nie wykona automatycznego rozliczenia. Wówczas należy wykonać ręczne rozliczenie: Aby ręcznie rozliczyć aplikację płatniczą: - Zaloguj się i sprawdź, że jesteś na ekranie rejestracji. - Przejdź do menu naciskając 3 poziome linie w lew...

Ręczne rozliczenie aplikacji płatniczej PeP

Aplikacja płatnicza rozliczana jest automatycznie zawsze po wykonaniu raportu dobowego. W wyjątkowych sytuacjach gdy występuje problem z zasięgiem, aplikacja płatnicza nie wykona automatycznego rozliczenia. W takich sytuacjach podczas próby przyjęcia transakcji pojawia się komunikat "zamknij dzień". Wówczas należy wykonać ręczne rozliczenie. Ręczne rozliczenie aplikacji płatniczej - Zaloguj się i sprawdź że jesteś na ekranie rejestracji. - Przejdź do menu naciskając 3 poziome linie w lew...

Rejestracja produktów

Wstęp Aplikacja do prowadzenia sprzedaży zapewnia rejestrację produktów na różne sposoby, dostosowane do potrzeb każdego rodzaju prowadzonej sprzedaży. Umożliwia zarówno wyszukiwanie asortymentu po numerach PLU, kodach kreskowych jak i nazwie. Aplikacja współpracuje również z wybranymi wagami i zapewnia automatyczne ważenie rejestrowanych towarów. Wyszukiwanie po numerze PLU - Zaloguj się i sprawdź, że jesteś na ekranie rejestracji. - Upewnij się, że aplikacja jest ustawiona w trybie wy...

Synchronizacja

Wszystkie zmiany konfiguracji wykonane w iPOS web muszą zostać przesłane do kasoterminali nim będą mogły zostać przez nie użyte – zmiany te są automatycznie pobierane przez urządzenie w ramach wykonania raportu dobowego. Istnieje też możliwość wymuszenia synchronizacji danych ręcznie. Synchronizacja konfiguracji Dla zmian wprowadzonych w zarządzaniu gotówką i zmianami kasjerów (https://pomoc.ipos.pl/hc/pl/articles/115000375169-Zarz%C4%85dzanie-got%C3%B3wk%C4%85-i-zmianami-kasjer%C3%B3w?mobi...

Testy

Test komunikacji Aby wykonać test komunikacji: Wariant 1 Z menu serwisowego, przed zalogowaniem - Przejdź do menu serwisowego, stukając w trzy poziome linie w lewym górnym rogu. - Wybierz 5. Testy. - Wybierz 1. Test komunikacji. - Postępuj zgodnie z wyświetlanymi komunikatami. Wariant 2 Z menu użytkownika - Zaloguj się i sprawdź, że jesteś na ekranie rejestracji. - Przejdź do menu użytkownika stukając w trzy poziome linie w lewym dolnym rogu. - Wybierz 8. Konf...

Wymiana rolki papieru

W momencie kiedy skończy się papier podczas wydruku, drukarka zasygnalizuje brak papieru przerywanym sygnałem dźwiękowym i nastąpi blokada dokonywania sprzedaży aż do momentu włożenia nowej rolki. Na niebieskim wyświetlaczu skierowanym do klienta pojawi się komunikat informujący o braku papieru. Aby wymienić papier: - Zdejmij terminal z podstawy. - Otwórz pokrywę elementu drukującego. - Włóż nową rolkę papieru w taki sposób, żeby papier wysuwał się od spodu rolki. - Wysuń końcówkę p...

Zerowanie aplikacji płatniczej iPOS duet - Procedura

Zerowanie aplikacji płatniczej ITC Aby wyzerować aplikację płatniczą: Wariant I - Wywołaj menu użytkownika (3 poziome linie w lewym dolnym rogu); - Konfiguracja (8.); - Aplikacja płatnicza (6.); - Menu systemowe (1). - Serwis (4.), kod: 482273. - Kasuj parametry (3.). - Potwierdź operację naciskając zielony przycisk. - Wykonaj rozliczenie online. Po wyzerowaniu aplikacji, nastąpi wydruk rozliczenia z potwierdzeniem skasowania parametrów oraz restart terminala. ...

Zerowanie aplikacji sprzedażowej - iPOS duet