Obsługa płatności

Po zarejestrowaniu produktów kolejnym krokiem jest obsługa płatności (rejestracja towarów na paragonie została opisana w tym artykule). Tak wygląda przykładowy ekran obsługi płatności:

Terminal_2017-11-13_14.55.31.316.png

Na tym etapie możesz:

 • nadać rabat do całego paragonu,
 • zdecydować, czy wydrukować fakturę fiskalną zamiast paragonu,
 • przyjąć zapłatę różnymi metodami płatności (dostępne metody płatności możesz skonfigurować w iPOS web) – wybrana metoda płatności jest oznaczona w lewym dolnym rogu, możesz ją zmienić naciskając * (gwiazdka),
 • wyliczyć wartość reszty do wydania przy płatności gotówką.

Nadanie rabatu do całego paragonu 

Aby nadać rabat do wszystkich pozycji na paragonie:

 1. Naciśnij # (krzyżyk).
 2. Wybierz zdefiniowany rabat w iPOS web, bądź nadaj dowolny.

Rabaty może skonfigurować w iPOS web

Dowolne rabaty są dostępne tylko dla wybranych użytkowników. Więcej tutaj.

Przyjęcie płatności gotówką

Aby przyjąć płatność gotówką w pełnej kwocie:

 1. Zatwierdź płatność naciskając zielony przycisk.

Aby przyjąć płatność gotówką z automatycznym wyliczeniem reszty:

 1. Wprowadź kwotę, którą otrzymałeś od klienta – kwotę należy wprowadzić w groszach, np. jeśli klient zapłacił 20,00 zł to należy wpisać 2000. Na ekranie wyświetlacza zostanie wyliczona kwota reszty.
 2. Zatwierdź płatność naciskając zielony przycisk.

Terminal_2017-11-13_14.56.59.350.png

Przyjęcie płatności bonem

Aby przyjąć płatność bonem:

 1. Zmień formę płatności na bon: Zrzut_ekranu_2017-10-25_o_16.16.29.png.
 2. Wprowadź wartość bonów.
 3. Zatwierdź płatność naciskając zielony przycisk.
 4. Jeżeli płatność nie została w pełni opłacona, przyjmij pozostałą kwotę za pomocą innej dostępnej metody.

Terminal_2017-11-13_14.57.47.045.png

Przyjęcie płatności na przelew

Metoda płatności na przelew jest dostępna jedynie w przypadku wystawienia faktury. Aby przyjąć płatność na przelew:

 1. W prawym górny rogu na wyświetlaczu naciśnij w przycisk faktura.
 2. Wpisz numer NIP nabywcy. Poczekaj aż urządzenie znajdzie dane firmy w bazie danych GUS, po czym zatwierdź naciskając zielony przycisk.
 3. Zmień formę płatności na przelew: Zrzut_ekranu_2017-10-26_o_14.22.15.png.
 4. Zatwierdź naciskając zielony przycisk.
 5. Wprowadź termin płatności, a następnie zatwierdź naciskając zielony przycisk.

Terminal_2017-11-13_14.59.41.234.png

Terminal_2017-11-13_15.00.28.566.png

Przyjęcie płatności kartą

Wariant 1

 1. Włóż kartę do czytnika w terminalu.
 2. Postępuj dalej zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na ekranie.

Terminal_2017-11-13_15.01.15.823.png

Wariant 2

 1. Zmień formę płatności na kartę: Zrzut_ekranu_2017-10-25_o_16.11.01.png.
 2. Zatwierdź naciskając zielony przycisk.
 3. Przyłóż kartę do terminala lub włóż kartę do czytnika w terminalu.
 4. Postępuj dalej zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na ekranie.

Wariant 3

Aby przyjąć płatność za pomocą wielu kart:

 1. Wprowadź kwotę, którą chcesz przyjąć używając pierwszej karty.
 2. Zmień formę płatności na kartę: Zrzut_ekranu_2017-10-25_o_16.11.01.png.
 3. Zatwierdź naciskając zielony przycisk.
 4. Przyłóż kartę do terminala lub włóż kartę do czytnika w terminalu.
 5. Postępuj dalej zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na ekranie.
 6. Aby przyjąć pozostałą kwotę płatności drugą kartą zmień formę płatności na kartę: Zrzut_ekranu_2017-10-25_o_16.11.01.png.
 7. Zatwierdź naciskając zielony przycisk.
 8. Przyłóż kartę do terminala lub włóż kartę do czytnika w terminalu.
 9. Postępuj dalej zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na ekranie.

Terminal_2017-11-13_16.26.08.287.png

Przyjęcie płatności wieloma metodami

Aby przyjąć płatność za pomocą wielu metod: 

 1. Wprowadź kwotę, którą chcesz przyjąć używając pierwszej metody płatności.
 2. Zmień formę płatności na właściwą.
 3. Zatwierdź naciskając zielony przycisk.
 4. Postępuj zgodnie z pkt. 1-3 dla każdej kolejnej metody płatności.

Terminal_2017-11-13_16.28.51.934.png

Anulowanie płatności częściowej

W momencie kiedy przyjąłeś częściową płatność za pomocą karty możesz ją szybko anulować.

Aby anulować płatność częściową:

 1. Naciśnij żółty przycisk.
 2. Zatwierdź anulowanie płatności naciskając zielony przycisk.

Terminal_2017-11-13_16.26.08.287.png 

Terminal_2017-11-20_14.27.42.511.png

W momencie gdy anulujesz płatność częściową opłaconą kartą, nastąpi wydruk z potwierdzeniem obciążenia i uznania transakcji kartą.

Pamiętaj!

 • Jeśli płatność kartą się nie powiedzie, a będziesz chciał ponowić płatność kartą, upewnij się, że wybrałeś ponownie prawidłową metodę płatności.
 • Dowolne rabaty są dostępne tylko dla wybranych użytkowników. Więcej tutaj.