Logowanie oraz wylogowywanie

Logowanie

Kasoterminal iPOS smart umożliwia indywidualne logowanie dla każdego użytkownika dodanego w iPOS web. Dzięki temu w bardzo łatwy sposób zweryfikujesz na platformie iPOS web najbardziej wydajnych pracowników. W zależności od ustawionego trybu logowania, proces na kasoterminalu różni się.

Tryb logowania: brak logowania

W przypadku ustawienia powyższego trybu, kasoterminal nie będzie wymagał konieczności wpisania żadnego kodu. Dodatkowo w iPOS web wszystkie transakcje będą miały przypisanego tego samego kasjera: "kasjer anonimowy".

Aby zalogować się na urządzeniu:

 1. Uruchom urządzenie.
 2. Naciśnij dowolny klawisz.

Tryb logowania: identyfikator

Dla skonfigurowanego trybu "identyfikator" podczas próby zalogowania do kasoterminala, urządzenie będzie wymagało wpisania wcześniej ustalonego identyfikatora do logowania. Jest to najpopularniejszy sposób wybierany przez użytkowników kasoterminali iPOS.

 1. Uruchom urządzenie.
 2. Wprowadź identyfikator właściwego użytkownika.
 3. Zatwierdź naciskając w zielony przycisk.

Tryb logowania: identyfikator + PIN

Najbezpieczniejszy tryb logowania. Aby przejść do sprzedaży wymaga wprowadzenia dwóch wcześniej skonfigurowanych danych w iPOS web.

 1. Uruchom urządzenie.
 2. Wprowadź identyfikator właściwego użytkownika.
 3. Wprowadź kod PIN właściwego użytkownika.
 4. Zatwierdź naciskając w zielony przycisk.

Wylogowywanie

Po zakończonej zmianie lub na koniec dnia należy wylogować się z urządzenia, aby kolejnego dnia inny pracownik mógł się bez problemu zalogować.

 1. Przejdź do menu użytkownika, stukając w trzy poziome linie w lewym dolnym rogu.
 2. Wybierz 1. Blokada ekranu.

Pamiętaj!

 • Po zalogowaniu na górnym pasku widoczna jest nazwa aktywnego kasjera.