Edycja paragonu

Każdy produkt można zmodyfikować w zakresie ilości/wagi, ceny i rabatu na dowolnym etapie rejestracji: podczas rejestracji oraz po wprowadzeniu na paragon.

Modyfikacja w trakcie rejestracji

Aby zmodyfikować produkt postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Modyfikacje ostatnio wprowadzonego produktu

Podczas rejestracji produktów często zachodzi potrzeba modyfikacji ostatnio wprowadzonej pozycji, np. zmiana ilości lub skasowanie omyłkowo zatwierdzonego produktu. W celu przyspieszenia obsługi związanego z tym elementem paragonu wprowadzone zostało proste ułatwienie, które umożliwia zastosowanie wszystkich opisanych poniżej działań bez konieczności uprzedniego wskazywania pozycji na paragonie.

Modyfikacje po wprowadzeniu produktu na paragon

Aby zmodyfikować produkt już wprowadzony, wybierz go na paragonie, a następnie postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Wariant 1

 1. Naciskaj szary przycisk # do momentu, gdy na pasku edycji wprowadzona wcześniej ilość/waga produktu zostanie pokazana na niebiesko.
 2. Wprowadź żądaną ilość/wagę. Jeśli do kasoterminala została podłączona waga, nowy pomiar z wagi wykona się automatycznie.
 3. Zatwierdź naciskając zielony przycisk OK lub anuluj wciskając czerwony przycisk anuluj.

Wariant 2 - dotyczy produktów wprowadzonych na paragon

 1. Wybierz pozycję na paragonie.
 2. Wprowadź żądaną ilość/wagę.
 3. Zatwierdź naciskając zielony przycisk OK lub anuluj wciskając czerwony przycisk anuluj.

Przykład: wprowadzono na paragon 3 szt. mleko 1,5l., po czym okazało się, że klient zrezygnował z 1 szt. Wobec tego należy zmienić liczbę sztuk dla tej pozycji z 3 szt. na 2 szt.

Wariant 1

 1. Wybierz na paragonie pozycję 3 szt. mleko 1,5l.
 2. Wciśnij #.
 3. Wpisz 2.
 4. Wciśnij OK.

Wariant 2

 1. Wybierz na paragonie pozycję 3 szt. mleko 1,5l.
 2. Wpisz 2.
 3. Wciśnij OK.

Zmiana ceny

Ta funkcja wymaga nadania odpowiednich uprawnień.

 1. Naciskaj szary przycisk # do momentu, gdy na pasku edycji cena produktu zostanie pokazana na niebiesko.
 2. Wprowadź nową cenę.
 3. Zatwierdź naciskając zielony przycisk OK lub anuluj wciskając czerwony przycisk anuluj.

Nadawanie rabatów

Ta funkcja wymaga nadania odpowiednich uprawnień. Rabaty możliwe do nadania obejmują rabaty zdefiniowane (wymaga wprowadzenia rabatów w iPOS web) oraz rabaty dowolne.

Nadawanie rabatów zdefiniowanych

 1. Naciskaj szary przycisk # do momentu, gdy na pasku edycji cena produktu zostanie przekreślona.
 2. Wybierz rabat z listy wpisując jego numer na klawiaturze lub wskazując go na ekranie.
 3. Zatwierdź naciskając zielony przycisk OK lub anuluj wciskając czerwony przycisk anuluj.

Nadawanie rabatów dowolnych

 1. Naciskaj szary przycisk # do momentu, gdy na pasku edycji cena produktu zostanie przekreślona.
 2. Wybierz rodzaj rabatu (kwotowy lub procentowy) naciskając szary przycisk *.
 3. Wprowadź wartość rabatu na klawiaturze.
 4. Zatwierdź naciskając zielony przycisk OK lub anuluj wciskając czerwony przycisk anuluj.

Filmik instruktażowy znajdziesz tutaj.