Inicjalizacja aplikacji płatniczej ITC - iPOS duet

Inicjalizacja aplikacji płatniczej 

 1. Wywołaj menu serwisowe (3 poziome linie w lewym górnym rogu, widoczne przed zalogowaniem);
 2. Serwis (hasło:737847) (6.) - zatwierdź naciskając zielony przycisk;
 3. Aplikacja płatnicza (4.);
 4. Menu systemowe (1.) (przejście do aplikacji płatniczej);
 5. iPOS (1.);
 6. ETHERNET (1.);
 7. Z systemu (AM) (3.);
 8. Adres IP TMS: 127.0.0.1 - Potwierdź wyświetlony numer naciskając Enter;  
 9. Numer portu TMS: 12352 - Potwierdź wyświetlony numer naciskając Enter; 
 10. Podaj nr TID: Potwierdź wyświetlony numer naciskając Enter;  
 11. W wyniku pobrania parametrów nastąpi restart

Aktywacja aplikacji płatniczej

 1. Po ponownym uruchomieniu urządzenia, odczekaj około 90 sekund;  
 2. Zaloguj się i sprawdź, że jesteś na ekranie rejestracji.
 3. Przejdź do menu użytkownika naciskając 3 poziome linie w lewym dolnym rogu.
 4. Konfiguracja (8.);
 5. Aplikacja płatnicza (6.);
 6. Administracja (3.);
 7. Pobieranie aplikacji 4. (hasło: 1111) -> pobieranie (po chwili pojawi się wygaszacz iPOS);    
 8. naciśnij * aby przejść do aplikacji sprzedażowej po zakończeniu pobierania.

Test działania płatności kartą 

 1. Zarejestruj dowolny produkt na kwotę min. 2,00 PLN; 
 2. W podsumowaniu sprzedaży wpisz płatność częściową na 1,00 PLN i wybierz metodę płatności kartą;  
 3. wykonaj płatność kartą;  
 4. Jeśli płatność powiedzie się, na ekranie z podsumowaniem wycofaj przyjętą płatność.

Pamiętaj!

 • Inicjalizację aplikacji płatniczej należy wykonać dopiero po otrzymaniu stosownej informacji z Centrum Pomocy iPOS.