Inicjalizacja aplikacji płatniczej Polskie ePłatności iPOS duet - Procedura

W normalnych warunkach aplikacja płatnicza powinna uruchomić się automatycznie w ramach raportu dobowego IPAS.

W przypadku próby przyjęcia transakcji kartą na urządzeniu gdzie AP nie jest zainicjalizowana, pojawi się komunikat "transakcja niedozwolona".

Jeśli proces ten zawiedzie należy wykonać próbę ręcznej inicjalizacji, której przebieg jest następujący:

 1. Zrestartować kasoterminal
 2. Po ponownym uruchomieniu należy wejść do menu Serwis (Kod: 737847) -> Aplikacja płatnicza (bezpośrednio po restarcie nie należy wykonywać jakichkolwiek innych czynności)
 3. Parametr "Ostatni wynik transakcji" powinien mieć wartość 0, każda inna wartość spowoduje, że inicjalizacja się nie powiedzie (po restarcie wartość inna niż 0 nie powinna wystąpić, a jeśli wystąpi to wskazuje ona na jakiś głębszy problem z konfiguracją i wymaga konsultacji z ze mną lub Radkiem w celu weryfikacji parametrów konfiguracyjnych, zainstalowanej aplikacji płatniczej, itd.)
 4. Wywołujemy pozycję nr 2 z menu: "Aktualizacja (inicjalizacja)", przy czym możliwe są trzy przypadki:
  1. Jeśli aktualizacja trwa bardzo krótko (ok. 1 sekundy) i kończy się komunikatem „Aktualizacja inicjalizacyjna aplikacji płatniczej zakończona” oznacza to najprawdopodobniej, że "Ostatni wynik transakcji” nie wynosił 0, w takiej sytuacji należy ponowić procedurę - tj. wykonać restart, itd.
  2. Jeśli po uruchomieniu aktualizacji po chwili pojawi się tekst „Nie można aktualizować” (dolna linia opisu na ekranie) oznacza to, że aplikacja płatnicza nie jest rozliczona i nie zezwala ona na inicjalizację. Sytuacja ta jest raczej mało prawdopodobna, ponieważ wskazywałaby na to, że wcześniej zostały zrealizowane transakcje płatnicze (przy nieuruchomionej aplikacji płatniczej)
  3. Jeśli po uruchomieniu aktualizacji po chwili pojawi się tekst „Można aktualizować” (dolna linia opisu na ekranie) oznacza to poprawne rozpoczęcie inicjalizacji.
 5. Przebieg samej inicjalizacji sygnalizowany jest opisem, który pojawi się w miejsce „Można aktualizować” i najczęściej przyjmie on postać:
  1. pojawiających się gwiazdek - oznacza to poprawne pobieranie danych konfiguracyjnych z systemu VeriCentre
  2. pojawienie się napisu ACCESS CNT OVER - oznacza z grubsza brak danych do pobrania przez terminal, w tej sytuacji należy skontaktować się z COA PeP z prośbą o wystawienie konfiguracji, i po jej wystawieniu należy ponowić procedurę.
 6. Po zakończeniu aktualizacji należy zrestartować kasoterminal (jeśli nie nastąpi restart automatyczny).