Obsługa sprzedaży z otwartą ceną

Posiadając kasoterminal iPOS, w każdym momencie możesz zarejestrować sprzedaż produktu z dowolną ceną, bez konieczności wprowadzania każdorazowo zmian w iPOS web.

Jest to idealne rozwiązanie dla sprzedaży usług, gdzie końcowa cena jest uzależniona np. od czasu wykonania usługi.

Sprzedaż z otwartą ceną

Wariant 1

  1. Zaloguj się i sprawdź że jesteś na ekranie rejestracji.
  2. Zarejestruj produkt.
  3. Wprowadź cenę produktu.
  4. Zatwierdź naciskając zielony przycisk.

Powyższa instrukcja dotyczy tych produktów, które w iPOS web mają określoną cenę 0 PLN.

Wariant 2

  1. Zaloguj się i sprawdź że jesteś na ekranie rejestracji.
  2. Naciskaj przycisk # do momentu, gdy na pasku edycji cena produktu zostanie pokazana na niebiesko.
  3. Wprowadź nową cenę.
  4. Zatwierdź naciskając zielony przycisk OK lub anuluj wciskając czerwony przycisk anuluj.

Ta funkcja wymaga nadania odpowiednich uprawnień.