Przypomnienia o konieczności wykonania raportu dobowego

Blokowanie sprzedaży

Zdarzają się sytuację, w których kasjerzy zapominają wykonać raport dobowy po zakończeniu sprzedaży. Może to spowodować zakłopotanie w dziale księgowym, gdyż wtedy wymagane są dodatkowe czynności wyjaśniające. Dzięki funkcjonalności blokowania sprzedaży do momentu wykonania raportu dobowego, Twój personel już nie zapomni o konieczności wydrukowania obowiązkowego dokumentu na koniec dnia sprzedaży.

System iPOS umożliwia wybranie jednego z poniższych profili:

 • wyłączone
 • przypomnienie o konieczności wykonania raportu dobowego przed rozpoczęciem sprzedaży
 • blokowanie możliwości prowadzenia sprzedaży, jeśli nie wykonano raportu dobowego

 

Przypomnienie o konieczności wykonania raportu dobowego przed rozpoczęciem sprzedaży

Gdy minie skonfigurowania przez Ciebie godzina w iPOS web, na tablecie kasoterminala iPOS smart pojawi się stosowny komunikat.

 1. Zaloguj się do iPOS web.
 2. Przejdź do Konfiguracja/Ustawienia.
 3. Przejdź na dół strony.
 4. W wierszu Opcje zamknięcia dnia (ustawienia dostępne tylko dla kasoterminala smart+) wybierz z listy Przypomnienie o wykonaniu konieczności wykonania raportu dobowego przed rozpoczęciem sprzedaży.
 5. W wierszu Czas podjęcia działania ( gg:mm , np.: 23:05 ) wpisz godzinę, o której na kasoterminalu powinien pojawić się komunikat.

Kiedy komunikat zostanie wyświetlony, możesz go zaakceptować stukając w pozycję nie lub tak. Następnie możesz dalej kontynuować sprzedaż lub wcześniej wykonać raport dobowy.

 

 

Blokowanie możliwości prowadzenia sprzedaży, jeśli nie wykonano raportu dobowego

Profil ten całkowicie blokuje możliwość rejestracji sprzedaży na kasoterminalu po przekroczeniu godziny 00:00. Jedynie wykonanie raportu dobowego zezwoli na ponowne drukowanie paragonów. Komunikat pojawi się przy próbie przejścia do obsługi płatności.

 

 1. Zaloguj się do iPOS web.
 2. Przejdź do Konfiguracja/Ustawienia.
 3. Przejdź na dół strony.
 4. wierszu Opcje zamknięcia dnia (ustawienia dostępne tylko dla kasoterminala smart+) wybierz z listy blokowanie możliwości prowadzenia sprzedaży, jeśli nie wykonano raportu dobowego.

Pamiętaj!

 • Funkcjonalność dostępna jest na iPOS smart +.
 • Po skonfigurowaniu funkcjonalności w iPOS web, wykonaj synchronizacje.