Raport fiskalny dobowy

Zgodnie rozporządzeniem z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących, na zakończenie każdego dnia sprzedażowego należy wykonać raport dobowy. Dokument ten zawiera informacje na temat wszystkich wystawionych paragonów/faktur od ostatniego raportu dobowego.

Raport dobowy

Aby wydrukować raport dobowy:

Wariant 1

  1. Zaloguj się na urządzeniu.
  2. Kliknij w przycisk menu, znajdujący się w lewym dolnym rogu (trzy poziome linie).
  3. Wybierz pozycję 3. Raport dobowy (zamknięcie dnia).
  4. Zatwierdź naciskając zielony przycisk.

Wariant 2

  1. Zaloguj się na urządzeniu.
  2. Kliknij w przycisk menu, znajdujący się w lewym dolnym rogu (trzy poziome linie).
  3. Wybierz pozycję 4. Raporty.
  4. Wybierz pozycję 1. Raport dobowy (zamknięcie dnia).
  5. Zatwierdź naciskając zielony przycisk.

Pamiętaj!

  • Zgodnie z art. 112 ustawy o VAT raporty dobowe należy przechowywać przez pięć lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku z tytułu dokonanej sprzedaży.