Obsługa receptur

Receptury to jedna z ważniejszych funkcji w systemach gastronomicznych. Dzięki iPOS web możesz w świetny sposób stworzyć danie w skład którego będą wchodzić wcześniej skonfigurowane produkty, potrzebne do jego przygotowania. Dzięki powyższemu rozwiązaniu w łatwy sposób będziesz w stanie kontrolować stan magazynowy składników dla poszczególnych dań. 

Dodawanie składników

Aby stworzyć recepturę (danie główne), w pierwszej kolejności musisz dodać wszystkie niezbędne składniki zgodnie z artykułem.

Tworzenie dania głównego (receptury)

Po dodaniu składników do iPOS web, możesz przystąpić do stworzenia dania głównego oraz dodania do niego składników.

Aby dodać recepturę:

 1. Przejdź do menu Produkty/Asortyment. 
 2. W prawym górnym rogu naciśnij w przycisk dodaj.
 3. Wypełnij dane dania głównego w kolumnie po prawej stronie. Więcej na ten temat znajdziesz tutaj.
 4. W polu 'typ' wybierz z listy opcję 'Receptura'.
 5. Wybierz składnik z listy.
 6. Określ ilość składnika na porcję.
 7. W przypadku gdy chcesz dodać kolejny składnik do wybranego dania, naciśnij przycisk 'więcej' i powtórz pkt 5 i 6.
 8. Aby zatwierdzić wprowadzone zmiany, naciśnij w przycisk 'zmień'.

Edytowanie receptur

Aby dokonać edycji wprowadzonej już procedury:

 1. Przejdź do menu Produkty/Asortyment. 
 2. Wybierz potrawę z listy produktów.
 3. W kolumnie po prawej stronie wybierz więcej szczegółów.
 4. Dokonaj edycji danych w recepturach po prawej stronie.
 5. Aby zatwierdzić wprowadzone zmiany, naciśnij w przycisk 'zmień'.

Usuwanie receptur

Aby usunąć wprowadzoną recepturę:

 1. Przejdź do menu Produkty/Asortyment. 
 2. Wybierz potrawę z listy produktów.
 3. W kolumnie po prawej stronie wybierz więcej szczegółów.
 4. W polu typ wybierz z listy właściwą wartość.
 5. Aby zatwierdzić wprowadzone zmiany, naciśnij w przycisk 'zmień'.

Filmik instruktażowy

Pamiętaj!

 • Po wprowadzeniu zmian w iPOS web, wykonaj synchronizację produktów na kasoterminalu.
 • Powyższa funkcjonalność dostępna jest w taryfie PRO, oraz MAX. Tutaj możesz sprawdzić oraz zmienić swoją taryfę.
 • System iPOS web umożliwia stworzenie receptury w recepturze.