Ręczne rozliczenie aplikacji płatniczej IT Card

Aplikacja płatnicza rozliczana jest automatycznie zawsze po wykonaniu raportu dobowego. Potwierdzeniem jest wydruk niefiskalnego paragonu zawierającego listę transakcji kartami. W wyjątkowych sytuacjach gdy występuje problem z zasięgiem, aplikacja płatnicza nie wykona automatycznego rozliczenia. Wówczas należy wykonać ręczne rozliczenie:

Aby ręcznie rozliczyć aplikację płatniczą:

  1. Zaloguj się i sprawdź, że jesteś na ekranie rejestracji.
  2. Przejdź do menu naciskając 3 poziome linie w lewym dolnym rogu.
  3. Wybierz 8. Konfiguracja.
  4. Wybierz 6. Aplikacja płatnicza.
  5. Wybierz 3. Administracja.
  6. Wybierz 2. Rozliczenia.
  7. Potwierdź wykonanie rozliczenia naciskając "tak" na wyświetlaczu.

Po potwierdzeniu wykonania operacji, urządzenia wydrukuje rozliczenie. Aby wyjść z aplikacji płatniczej należy nacisnąć gwiazdkę "*".