Odczyt kopii elektronicznej

Każdy kasoterminal posiada kopię elektroniczną, która zapisuje wszystkie wydrukowane dokumenty (z wyłączeniem pełnych raportów okresowych). Powyższe dane możesz odczytać za pomocą swojego komputera z portem USB.

Aby dokonać odczytu kopii elektronicznej:

  1. Wyłącz kasoterminal.
  2. Wyjmij z drukarki fiskalnej kopię elektroniczną, która znajduje się w dolnej części urządzenia (kopia jest zabezpieczona przed przypadkowym wyjęciem pokrywą przykręcaną dwoma wkrętami), jak pokazano na zdjęciu.
  3. Podłącz kopię do portu USB komputera (z systemem operacyjnym WINDOWS).
  4. Zainstaluj na komputerze sterowniki usb do kopii elektronicznej, sterowniki (wraz z instrukcją instalacji) do pobrania stąd.
  5. Pobierz i zainstaluj program do odczytu kopii (INNPF011), link do programu.
  6. Korzystając z zainstalowanego programu odczytaj wydruki z kopii za żądany okres, jak pokazano na filmie.
  7. Odczytane wydruki możesz zapisać do pliku tekstowego, aby je np. przeszukać.

Pamiętaj!

  • Rejestracja sprzedaży bez kopii elektronicznej możliwa jest do momentu wykonania drugiego raportu dobowego, po czym urządzenie zablokuje sprzedaż. W takiej sytuacji konieczne będzie ponowne podłączenie kopii elektronicznej i wykonanie raportu dobowego.