Zerowanie aplikacji płatniczej iPOS duet - Procedura

Zerowanie aplikacji płatniczej ITC

Aby wyzerować aplikację płatniczą:

Wariant I

 1. Wywołaj menu użytkownika (3 poziome linie w lewym dolnym rogu);
 2. Konfiguracja (8.);
 3. Aplikacja płatnicza (6.);
 4. Menu systemowe (1).
 5. Serwis (4.), kod: 482273.
 6. Kasuj parametry (3.). 
 7. Potwierdź operację naciskając zielony przycisk.
 8. Wykonaj rozliczenie online.

Po wyzerowaniu aplikacji, nastąpi wydruk rozliczenia z potwierdzeniem skasowania parametrów oraz restart terminala. 

Wariant II

 1. Uruchom urządzenie.
 2. Podczas gdy na terminalu będzie się ładował niebieski pasek na górnej części ekranu naciśnij gwiazdkę "*".
 3. Wprowadź kod zerowania - 13785.
 4. Wybierz Aplikacja płatnicza (2) - hasło: 482273.
 5. Wybierz  Kasuj parametry (1).
 6. Potwierdź wybór naciskając dwukrotnie zielony przycisk.

Dalej urządzenie zrestartuje.

Po wykasowaniu parametrów należy wykonać inicjalizację aplikacji płatniczej.

Zerowanie aplikacji płatniczej PEP:

Nie ma takiej możliwości.