Konfiguracja sprzedaży z otwartą ceną

Korzystając z kasoterminala iPOS możesz prowadzić sprzedaż produktów i usług z tzw. otwartą ceną. Dzięki tego typu obsłudze, za każdym razem wprowadzisz dowolną cenę, bez względu na swoje uprawnienia. 

Ustawienie produktu z otwartą ceną

Aby dodać produkty z otwartą ceną:

  1. Przejdź do zakładki Produkty/Asortyment.
  2. Dodaj nowy produkty i określ jego cenę jako 0 PLN.

Tutaj sprawdzisz w jaki sposób zarejestrować sprzedaż z dowolną ceną na terminalu. 

Tutaj sprawdzisz w jaki sposób zarejestrować sprzedaż z dowolną ceną na tablecie. 

Pamiętaj!