Synchronizacja

Wszystkie zmiany konfiguracji wykonane w iPOS web muszą zostać przesłane do kasoterminali nim będą mogły zostać przez nie użyte – zmiany te są automatycznie pobierane przez urządzenie w ramach wykonania raportu dobowego. Istnieje też możliwość wymuszenia synchronizacji danych ręcznie.

Synchronizacja konfiguracji

Dla zmian wprowadzonych w zarządzaniu gotówką i zmianami kasjerów, danych firmy, obsłudze sklepów, trybu logowania do iPOS duet i ustawieniach kasoterminala wykonaj synchronizację konfiguracji:

 1. Zaloguj się i sprawdź, że jesteś na ekranie rejestracji.
 2. Przejdź do menu użytkownika naciskając 3 poziome linie w lewym dolnym rogu.
 3. Wybierz 8. Konfiguracja.
 4. Wybierz 4. Synchronizacja.
 5. Wybierz 1. Synchronizacja konfiguracji.

Synchronizacja użytkowników

Dla zmian wprowadzonych w personelu wykonaj synchronizację użytkowników:

 1. Zaloguj się i sprawdź, że jesteś na ekranie rejestracji.
 2. Przejdź do menu naciskając 3 poziome linie w lewym dolnym rogu.
 3. Wybierz 8. Konfiguracja.
 4. Wybierz 4. Synchronizacja.
 5. Wybierz 2Synchronizacja użytkowników.

Synchronizacja produktów

Dla zmian wprowadzonych w cennikach i cenach, asortymencie, jednostkach miar, przypisywaniu kategorii, wykonaj synchronizację produktów:

 1. Zaloguj się i sprawdź, że jesteś na ekranie rejestracji.
 2. Przejdź do menu naciskając 3 poziome linie w lewym dolnym rogu.
 3. Wybierz 8Konfiguracja.
 4. Wybierz 4. Synchronizacja.
 5. Wybierz 3Synchronizacja produktów.

Synchronizacja transakcji

W przypadku gdy transakcje nie zostaną automatycznie wysłane do systemu iPOS web, obok transakcji jest widoczna ikona chmury Zrzut_ekranu_2017-09-01_o_16.23.39.png W takiej sytuacji możesz wymusić przesłanie transakcji do iPOS web:

 1. Zaloguj się i sprawdź, że jesteś na ekranie rejestracji.
 2. Przejdź do menu naciskając 3 poziome linie w lewym dolnym rogu.
 3. Wybierz 8. Konfiguracja.
 4. Wybierz 4Synchronizacja.
 5. Wybierz 4Synchronizacja transakcji.

Aktualizacja aplikacji 

Aby pobrać najnowszą wersję aplikacji:

 1. Zaloguj się i sprawdź, że jesteś na ekranie rejestracji.
 2. Przejdź do menu naciskając 3 poziome linie w lewym dolnym rogu.
 3. Wybierz 8. Konfiguracja.
 4. Wybierz 4. Synchronizacja.
 5. Wybierz 5. Aktualizacja aplikacji.

Jeśli jest dostępna nowsza wersja, aplikacja zostanie pobrana i przygotowana do instalacji. Sama instalacja może się odbyć jedynie w ramach zamknięcia dnia.