Stawki VAT

W iPOS web dostępne są wszystkie stawki obowiązujące w Polsce. Dodatkowo masz do swojej dyspozycji trzy puste miejsca. Pamiętaj, że każdy produkt musi mieć ustaloną stawkę VAT, aby móc go sprzedać.

Zmiana stawek VAT składa się z dwóch etapów. 

Konfiguracja stawek VAT - iPOS web 

Na samym początku należy dokonać zmiany w iPOS web.

Dodawanie stawek VAT

Jeżeli chcesz dodać stawkę VAT:

 1. Przejdź do Produkty/Stawki VAT.
 2. Wybierz Stawkę VAT z listy, która w kolumnie stawki ma wpisaną wartość brak.
 3. Wprowadź VAT.
 4. Aby zapisać kliknij w przycisk zapisz.

Edytowanie stawek VAT

 Aby dokonać edycji stawki VAT: 

 1. Przejdź do Produkty/Stawki VAT.
 2. Wybierz Stawkę VAT z listy.
 3. Zmień wartość VAT'u.
 4. Aby zapisać naciśnij w przycisk zapisz.

Usuwanie stawek VAT

Aby usunąć stawkę VAT: 

 1. Przejdź do Produkty/Stawki VAT.
 2. Wybierz Stawkę VAT z listy.
 3. Aby usunąć naciśnij w przycisk usuń.

 

Konfiguracja stawek VAT - iPOS smart+

W kolejnym kroku zmiany należy zapisać na drukarce fiskalnej. 

Aby zapisać stawki VAT na drukarce fiskalnej:

 1. Wykonaj raport dobowy.
 2. Zmiana pobierze, oraz zapisze się automatycznie.

Konfiguracja stawek VAT - iPOS smart

W kolejnym kroku zmiany należy zapisać na drukarce fiskalnej. 

Aby zapisać stawki VAT na drukarce fiskalnej:

 1. Wykonaj raport dobowy.
 2. Zmiana pobierze, oraz zapisze się automatycznie.

 

Konfiguracja stawek VAT - iPOS pocket

W kolejnym kroku zmiany należy zapisać na drukarce fiskalnej. 

Aby zapisać stawki VAT na drukarce fiskalnej:

 1. Wykonaj raport dobowy.
 2. Zmiana pobierze, oraz zapisze się automatycznie.

 

Konfiguracja stawek VAT - iPOS duet 

W kolejnym kroku zmiany należy zapisać na drukarce fiskalnej. 

Aby zapisać stawki VAT na drukarce fiskalnej:

 1. Wykonaj raport dobowy.
 2. Po wydrukowaniu raportu na drukarce fiskalnej pojawi się komunikat czy zapisać stawki PTU:

 1. Wciśnij przycisk "tak" pod wyświetlaczem drukarki.
 2. W kolejnym widoku pojawi się komunikat o poprawności daty:

 1. Wciśnij przycisk "tak" pod wyświetlaczem drukarki.

Po zatwierdzeniu zmian, zostanie wydrukowany dokument potwierdzający nowy układ stawek PTU.

 

 

Pamiętaj!

 • Jeżeli zmienisz wartość VAT'u, albo usuniesz go całkowicie, nie będziesz mógł sprzedawać towaru, który posiadał daną stawkę! Będziesz musiał określić nową stawkę dla produktu do którego był przypisany edytowany, bądź usunięty VAT.

Zmiana stawki VAT produktu

Aby zmienić stawkę VAT dla konkretnego produktu:

 1. Przejdź do Produkty/Asortyment.
 2. Wybierz produkt z listy.
 3. W kolumnie szczegóły wybierz konkretną stawkę VAT z listy.

Pamiętaj!