Zerowanie aplikacji sprzedażowej - iPOS duet

Zerowanie aplikacji sprzedażowej 

Aby wykonać zerowanie urządzenia: 

Wariant I

 1. Sprawdź czy wszystkie transakcje zostały przesłane do iPOS web.
  1. Zaloguj się i sprawdź, że jesteś na ekranie rejestracji.
  2. Przejdź do menu użytkownika stukając w 3 poziome linie w lewym dolnym rogu.
  3. Wybierz 4. Transakcje (Jeżeli obok transakcji jest ikona chmury  przejdź do synchronizacji transakcji. Jeżeli obok transakcji nie ma ikony chmury  przejdź do pkt. 2).
 2. Wykonaj raport dobowy.
 3. Przejdź do menu użytkownika stukając w 3. poziome linie w lewym dolnym rogu.
 4. Wybierz 1. Blokada ekranu.
 5. Przejdź do menu serwisowego stukając w 3. poziome linie w lewym górnym rogu.
 6. Wybierz 4. Zerowanie (kod: 13785).
 7. Wybierz 1. Aplikacja sprzedażowa.
 8. Potwierdź wybór naciskając dwukrotnie zielony przycisk.

Wariant II

 1. Uruchom urządzenie.
 2. Podczas gdy na terminalu będzie się ładował niebieski pasek na górnej części ekranu naciśnij gwiazdkę "*".
 3. Wprowadź kod zerowania - 13785.
 4. Wybierz 1. Aplikacja sprzedażowa.
 5. Potwierdź wybór naciskając dwukrotnie zielony przycisk.

Dalej nastąpi restart urządzenia. Po ponownym uruchomieniu kasoterminala należy wykonać Inicjalizacje.